Phim kỉ niệm 120 năm thành lập Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế

viVI