360 Virtual Tour – Đại học Phú Xuân Huế

Description

  • Trường Đại học Phú Xuân Huế

  • 22/10/2022

Dự án xây dựng tour thăm quan thực tế ảo trường Đại học Phú Xuân được triển khai nhằm giới thiệu 3 cơ sở giáo dục nằm ở trung tâm thành phố Huế.

Số lượng Hotspot được chuyển đổi thành định dạng 360 là hơn 60 vị trí.

Technology

viVI